Maritimt & Marinehistorisk Forum

  • Alle innlegg
  • Informasjon
  • Maritimt
  • Marine Historisk

Tidlig om morgenen, tirsdag 9. april 1940, angripes Karljohansvern Publisert 05/05/2020 av Åge Borg-Andersen Karljohansvern i Horten var hovedbasen til Den Kongelige Norske Marine til 1963 da basen ble flyttet til Bergen/Haakonsvern – og nå heter forsvarsgrenen Sjøforsvaret (men fartøyene «tituleres» fortsatt med KNM).   I 1940 var altså Karljohansvern (Karl Johan som i gatenavnet) hovedkvarteret til Marinen. […]

OSL36319390120001 LIDVARD

Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger har tatt initiativ til å reise et minnesmerke over de i handelsflåten som ble tildelt Krigskorset for sin innsats under Annen verdenskrig. Totalt var det 19 stk som fikk denne tildeling. Eikanger arbeider for å få reist et minnesmerke som skal er foreslått å være en modell av handelsskipet M/S «Lidvard» […]

Krigshelten Monrad Mosberg tilbake på stranden i Normandie Foto: Christian Nørstebø Monrad Mosberg (født 11. februar 1918) er en norsk sjømann og offiser. Han tjenestegjorde på KNM «Svenner» under invasjonen i Normandie 6. juni 1944. Monrad Mosberg, kommandørkaptein og tjenestested Marvika orlogsstasjon i Kristiansand. Mosberg er tildelt Krigsmedaljen, Deltagermedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje, H.M. Kongens Erindringsmedalje i sølv og Forsvarsmedaljen med tre stjerner , […]

teie ubåtstasjon

Da vennlige og vakre Teie hovedgård møtte Kobben og krigen på ubåtstasjonen   Av Tore Dyrhaug (Njotarøy 2012)   Nøtterøy er ikke Nøtterøy. Påstanden kan virke merkelig for utenforstående, men ikke for oss nøttlendinger. På vei til byen møter vi grensen til Tønsberg noen hundre meter før vi krysser Kanalen. På vestsiden ligger noen bygninger som ikke […]

Lenke til ekstern artikkel Lenke til ekstern artikkel
Jul på norsk sykehus i London under krigen

Jul på norsk sjukehus i London. PA-1209 NTBs krigsarkiv Ub-48 MMF HELSE FOR SJØFOLK UTENRIKSFART 1939 til 1945 krigsårene Krig fører med seg meir sjukdom. Det var særleg oppblomstring av tuberkulose og kjønnssjukdomar som ga helsestyresmaktene utfordringar. Behovet for helsetenester og behandlinginstitusjonar for nordmenn i eksil var stort. Våren og sommaren 1940 var det fleire […]

Det var ikke bare å løpe i banken for å skaffe seg kapital til investeringer i skip.   Her var det flere måter å skaffe seg kapital til investeringen. Partrederi, sjørettslig selskapsform. Et partrederi er et selskap som har til formål å drive rederivirksomhet, og hvor medlemmene hefter ubegrenset og solidarisk for rederiets forpliktelser. Pro […]

Kulturminner fra fortiden med inn i fremtiden Hør sangen om DS Hestmanden fra konsert : http://ttt.skoletjenesten.no/en-sang-for-hestmanden/   Kristiansand kommune foretok i 1990 en registrering av byens eldre bebyggelse og kulturlandskap. Materialet ble presentert i Kulturminneplanen av 1991. Planen har vært retningsgivende for senere planlegging. Med planen fulgte en epilog med oppfordring om også å registrere […]

Spareskillingsbankens Årshefte for 2011 har som tema «Flagg og vimpler på skip fra Kristiansand». Hefte er godt illustrert med både bilder og tekster. Årshefte har et tema som passer inn i Maritimt og Marinehistorisk forum.   MMF Presentasjoner – Flagg og vipler på skip fra Kristiansand

Masteroppgave om sikkerheten til norske sjøfolk under den andre verdenskrig Her er presentasjonen: MMF Presentasjoner – Masteroppgave -Ikke bare livbåter og redningsdrakter Foto fra Møvig mot Fredriksholm.   Vest-Agder Museet Handelsfartøyer passerer. Over ett av dem henger en sperreballong. Fartøyet lengst til høyre ligner på «Tromøsund» av Arendal, som senere ble senket under kapringsforsøk,på vei mot […]

Bilde1

Sjøforsvaret uniformer, grader og distinksjoner   Her er oversikten:    MMF Sjøforsvaret grader og tittler

Ubåtvåpenet 100 år

UBÅTVÅPENET 100 ÅR   I 2009 markeres det av vi for 100 år siden heiste kommando på vår første undervannsbåt. Norge har i 100 sammenhengende år, 2.verdenskrig inkludert, bemannet operative undervannsbåter. Den første ubåten var Kobben. Hensikten med filmen er at et enda bredere publikum skal få kunnskap om de norske ubåters historie, om treningen […]

HELSE TIL SJØS OG I FREMMED HAVN       Informasjon / kilde hentet «TIDSSKRIFT den norske legeforening» Publisert: 13. desember 2007, Utgave 24, 13. desember 2007 Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3259-63 Manuskriptet ble mottatt 1.10. 2007 og godkjent 4.11. 2007. Medisinsk redaktør Erlend Hem Forfatter: Elisabeth S. Koren    Det var først fra […]

  KNM «Ula» (P 66) KNM «Ula» (P 66) var én av tre norske ubåtene som utgjorde «The Norwegian Section» i 9th Submarine Flotilla under 2. verdenskrig. Denne flåten bestod i tillegg til de norske av ubåter med britiske, nederlandske, polske og franske mannskaper.

MMU.940271

Marinen og fartøyene fra 1889   MMF Marinen og fartøyer Kristiansand Orlogsforening har i sine lokaler en samling bilder av norske orlogsfartøyer. Samlingen omfatter de fleste fartøyene som marinen har brukt. Det er også fartøyer som er overtatt fra allierte etter andre verdenskrig. Najaden, Fregatten Med senkingen av Najaden, det siste store skipet i flåten, […]

DS NORGE da371357-5a97-49c7-9869-d65af9242c3a

Onsdag ble det funnet et skipsvrak fra 1855 i havet mellom Dvergsøya og Bragdøya utenfor Kristiansand.Torsdag undersøkte arkeologer vraket som ligger på 170 meters dyp. 40 mennesker mistet livet da dampskipet «Norge» gikk ned utenfor sørlandskysten på 1800-tallet. For første gang kan man nå se bilder av vraket. (FÆDRELANDSVENNEN): – Dette er vraket av den første […]