Møtelokale til Oslo Orlogsforening

Oslo Orlogsforening holder noen av sine medlemsmøter på Skur 28.

https://www.akershuskaia.no/utleie/utleie-av-skur-28

—————————————————————————————————————————————————————–

Oslo Orlogsforening holder til i HV huset til Vestre Aker HV HV-befalslag

VAHVBL

Smithsvingen 15, 0378 Oslo

Leder av foreningen og president i NOF er Kjell Olsen

telefon til Kjell Olsen 9056 6818

Mail: kj-olse4@online.no

Dagens orlogsstue: