Om oss

Grunnlaget for stiftelsen av Norges orlogsforening

den 7. mai 1948, nå Oslo Orlogsforening

Medlemsmøte (antagelig stiftelses middagen)

 

Etter den annen verdenskrig som hadde kostet så mange menneskeliv, så meget sorg og så store ødeleggelser, ble det ganske fort klart for enhver at det heller ikke etter denne storkrig, skulle bli farvel til våpnene. Med en verdensomfattende fred, med frihet og trygghet for alle.

 

Blant folk som hadde tjenestegjort i de militære styrker føltes derfor et behov for å holde sammen i en eller annen organisasjonsform for å vedlikeholde og styrke forsvarsviljen som gjennom krigens tvang og ydmykelser var blitt levende og virkelig.

 

Formål

Da Norges Soldatforbund våren 1948 tok opp spørsmålet om å danne en”Marinens soldatforening”, fikk ideen en god tilslutning bl.a. av daværende sjef for Sjøforsvaret, admiral Horve. Dette var opptakten til stiftelsen av Norges orlogsforening den 7. mai 1948.

 

I anledning stiftelsen ble det sendt et hilsningstelegram til H.K.H. Kronprins Olav som påfølgende dag sendte den nystartede forening et lykkeønskningstelegram. Lykkeønskningen fra H.K.H. Kronprinsen ble en manifestasjon av Norges orlogsforenings tilblivelse. Derfor regnes 8. mai, frigjøringsdagen som Norges orlogsforenings stiftelsesdag. En riktigere og finer stiftelsesdag enn 8. mai kan neppe tenkes for Norges orlogsforening hvis formål er å bevare frihet og fred ved å opprettholde og styrke forsvarsviljen i folket.

En viktig drivkraft var ønsket om å ta vare på det samhold og fellesskapet som var etablert om bord i Marinens fartøyer under den andre verdenskrig.

“Fra gast til admiral”

NOF motto, gir uttrykk for det teamwork som kreves for å mestre krigens krav, så vel som oppgavene i fred.

HKH Kronprins Olav som selv hadde vært forsvarsjef under krigen, lykkeønsket det nye tiltaket i Sjøforsvaret, og forbundet har siden kunnet glede seg over å være under beskyttelse av HM Kongen.

 

 

Det var Kong Haakon VII som gav tillatelse til å bruke kongekronen på toppen av Norges Orlogsforbunds (NOF) crest.

Norges Orlogsforbund har i dag foreninger i Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo og Fredrikstad.

Foto:Kongehuset

 

 

Vedtekter for Oslo Orlogsforening