Velkommen til Nordisk Marinestevne 2024

Nordisk Marinestevne 2024 Informasjon Informasjon 002 NM24 LT

 

Foto: MMF Biblioteket er lokalisert i Kristiansand Orlogsforenings lokaler i Museumshaven i Nodeviga, Kristiansand

MMF Biblioteket er basert på frivillige gaver av bøker og annen litteratur innen nevnte områder. Har du bøker som kan være av vår interesse, så ta kontakt med oss. Vi kommer og ser på bøkene om dette kan være av interesse til biblioteket.

Biblioteket blir bygget opp av bøker som omhandler vår historie som er basert på 2.verdenskrig og tiden etter at det ble fred. Boksamlingen skal inneholde bøker som er skrevet for historien om krigen og om den aktivitet som skjedde under og etter krigen. Biblioteket skal også inneholde dokumentasjon på den aktivitet som Marinen har spilt under krigen og etter denne. Biblioteket skal også omfatte dokumenter / bøker som omhandler fartøyer som har vært benyttet, både nasjonale og internasjonale fartøyer.

Det finnes også litteratur som omhandler skips konstruksjon på seilfartøyer fra de minste opp til fullriggere. Det er mye bildemateriell i bøkene og samlingen utvides stadig.

MMF Biblioteket rommer også mye litteratur som omhandler kongehuset. Lokalhistorie om Kristiansand og den maritime næringen som har vært i vår by er også dokumentert, dette handler om de rederier som byen har hatt og om de store handelshusene som satte sitt preg på byen. MMF Biblioteket har også litteratur med fortellinger om havseilaser og om spesielle hendelser innenfor vårt interessefelt.

Her finner du en oversikt på bøkene vi har i biblioteket. Denne listen er i ferd med å bli oppdatert, så dette er foreløpig liste.

Bibliotek MMF oversikt-nye nummer