Arkiv

Oslo Orlogsforening

LOGGBOKA

Torsdag 9. mars 2023

Årsmøte

Foredrag av Bjørn Pedersen

Tema: Rutebåter, verksted og pappabåter inn og ut av Pipervika

Gratis servering av høye smørbrød.

 

 

Torsdag 9. feb 2023,

Medlemsmøte skur 28

Foredrag av Oberst Jørn Buø (Tidligere Forsvarsattache i Moskva)

TEMA: Russlands verdisyn og lederskap

Gratis servering: Stormsuppe

 

 

06 Des 2022

Medlemsmøte

Foredrag: Bjørn Pedersen, (Oslo havn)

Styremøte kl 16:00

 

11 okt 2022

Medlemsmøte

Foredrag: Magnus Killingland fra Folk og Forsvar (Ukraina)

Styremøte kl 16:00

 

17 mai 2022

Arrangement ved Tordenskjold statuen og Gasten

 

10 mai 2022

Medlemsmøte om bord på M314 ALTA

Bevertning: Rekeparty

Bjørn holder foredrag om skipstrafikken i Oslofjorden

 

8 mai 2022

Arrangement Frihetsstatuen på Bygdøy

 

22-24 April 2020

Landsmøte

Landsmøte vil i år avholdes på Collor Line

Administrator for booking er Tom Engeli

 

5 april 2022

oppdatert 7/2-22

Medlemsmøte

Foredrag: Samfunnssikkerhet i en maritim kontekst av Kommandør Jon Erling Tennvik

Lokale er bekreftet

 

1 mars 2022

Styremøte kl 17:00

Medlemsmøte Kl 18:00

Foredrag av Cicillie Lillleaas fra folk og forsvar

Med tittel «ATOMVÅPEN»

Lilleaas har mastergrad i emnet og skal om noen måneder begynne som forsker i emnet.

Invitasjon sendt 10/2

 

6 feb 2022

Kontingent for 2022 er sendt ut

 

3 feb 2022

Styremøte: De viktigste punktene på dette møte var å finne flere aktiviteter en det vi er vant til, for eksempel å besøke andre institusjoner som Marinemuseet i Horten, Flymuseet Gardermoen og kanskje Forsvarsmuseet

Det ble også bestemt at avdelingsmerke skal gis til medlemmer gratis

merkene vil bli utgitt i forbindelse med møter.

 

7 Des 2021

Kl 16:00 Styremøte

Kl 17:00 Julemøte

Foredrag: Admiral Jørgen Berggrav (Stavangergutten som bygde opp marinen i Russland)

 

4 Nov 2021 

Kl 16:00 Styremøte

Kl 17:00 Medlemsmøte

Foredrag: Bjørn Pedersen (Kraft durch Freue)

 

12 okt 2021

Kl 16:00 Styremøte

Kl 17:00 Medlemsmøte

Foredrag: Bjørn Pedersen  (Fred Olsen)

 

20 sept 2021

kl 17:00 Styremøte

kl 18:00 Medlemsmøte

Foredrag: Bjørn Pedersen (Hurtigruten, Riksvei nr. 1)

 

 

2 nov 20 Julemøte

Bjørn holder foredrag om «Kvinnelige skipsredere i Norge»

 

27 okt 20 Medlemsmøte

Jørgen Berggrav (Russland)

 

4 april 1952