FINANSIERING AV SKIP I PERIODEN 1800 TIL 1930 OG SKIPSTYPER

Det var ikke bare å løpe i banken for å skaffe seg kapital

til investeringer i skip.

 

Her var det flere måter å skaffe seg kapital til investeringen.

Partrederi, sjørettslig selskapsform. Et partrederi er et selskap som har til formål å drive rederivirksomhet, og hvor medlemmene hefter ubegrenset og solidarisk for rederiets forpliktelser. Pro rata ansvar kan avtales, men en slik avtale må meldes til Foretaksregisteret for at den skal få virkning overfor tredjemann.

Skipsaksjeselskap –eierforhold fra 1930 årene

I fra 1930 årene etter den store depresjonen ble det mer vanlig å danne skipsaksjeselskaper og dette var også perioden hvor dampskipene kom i fart.

 

MMF FOREDRAG FINANSIERING AV SKIP PERIODE 1800 TIL 1930