HANDELSFLÅTEN OG KRIGSKORSET

Kontreadmiral Egil Jørgen Eikanger har tatt initiativ til å reise et minnesmerke over de i handelsflåten som ble tildelt Krigskorset for sin innsats under Annen verdenskrig. Totalt var det 19 stk som fikk denne tildeling.

Eikanger arbeider for å få reist et minnesmerke som skal er foreslått å være en modell av handelsskipet M/S «Lidvard» i tillegg til en minnetavle med de 19 navnene. Monumentet ønsket reist i Solheimsviken på området der Bergens Mekaniske verksteder (BMV) hadde sitt skipsbyggeri.  Området disponeres så vidt vites i dag av GC Rieber Eiendom AS, imidlertid er det Statens Vegvesen som er grunneier. GC Rieber Eiendom AS er positiv til å stå som «eier» og ta ansvar for vedlikehold av monumentet. En annen alternativ plassering er utenfor Bergens Sjøfartsmuseum, men denne løsning ser idag ut til å være vanskeligere å realisere da utearealet ikke er så stort og det tilhører Universitetet i Bergen.

Minnesmerket har en prosjektkostnad på 150-200 tusen kroner. Styret i VSF har besluttet å bidra med kr 25.000,- til prosjektet. Pengene er overført en konto som styres/disponeres av SMS v/Generalsekretæren.

Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet. Hvis prosjektet ikke lar seg gjennomføre vil midlene bli tilbakeført til bidragsytere.

Les mer

 

MMF Handelsflåten og krigskorset