Oversikt over medlemsmøter i orlogsforeningen

Dato Klokkeslett Aktivitet Møtested
08.02.2024 18:00 Foredrag av Kommandør Jon Erling Tenvik: «Marinen, midtøsten og våre nære utfordringer» Skur 28
21.03.2024 18:00 Oslo Orlogsforening ÅRSMØTE Skur 28
25.04.2024 18:00 Foredrag, tema ikke avklart Skur 28
7-9.06.2024 Nordisk Marinestevne 2024 i Fredrikstad Fredrikstad
09.06.2024 Norges Orlogsforbund Landsmøte Fredrikstad
Andre halvår 2024
26.09.2024 18:00 Foredrag, tema ikke avklart Skur 28
24.10.2024 18:00 Foredrag, tema ikke avklart Skur 28
21.11.2024 18:00 Foredrag, tema ikke avklart. Julemøte Smithsvingen 15

Medlemsmøter i foreningen holdes på følgende steder:

Se informasjonen på møte oversikten:

Adresse:

Oslo Maritime Kulturvernsenter

Akershuskai Nordre 28, 0150 Oslo

___________________________________________________________

Oslo Orlogsforening holder til i HV huset

til Vestre Aker HV HV-befalslag

VAHVBL

Smithsvingen 15, 0378 Oslo

Leder av foreningen og president i NOF er Kjell Olsen

telefon til Kjell Olsen 9056 6818

Mail: kj-olse4@online.no

Det sendes ut invitasjon til medlemsmøtene på Mail – alt. SMS

Invitasjoner til medlemsmøter publiseres på nettsiden til Oslo Orlogsforening.

Vanlige møter klubbkvelder er det ikke påmelding. Arrangementer hvor det er servering er påmelding basert på innbetaling av kuvertpris til konto oppgitt på invitasjonen.