Oversikt over medlemsmøter i orlogsforeningen

Dato Klokkeslett Aktivitet Møtested
09.02.2023 18:00 Foredrag av Oberst Jørn Buø (Tidligere Forsvarsattache i Moskva) Russlands verdisyn og lederskap (Gratis servering) Skur 28
09.03.2023 Oslo Orlogsforening ÅRSMØTE (Gratis servering) Skur 28
14-16.3.2023 Norges Orlogsforbund Landsmøte Colorline -Oslo Kiel
20.4.2023 Rekeaften ombord M314 Alta M314 Alta
Andre halvår 2023
12.10.2023 Foredrag, tema ikke avklart Skur 28
09.11.2023 Foredrag, tema ikke avklart Skur 28
30.11.2023 Foredrag, tema ikke avklart. Juletallerken. OOFs husband spiller. Smithsvingen 15

Medlemsmøter i foreningen holdes på følgende steder:

Se informasjonen på møte oversikten:

Adresse:

Oslo Maritime Kulturvernsenter

Akershuskai Nordre 28, 0150 Oslo

___________________________________________________________

Oslo Orlogsforening holder til i HV huset

til Vestre Aker HV HV-befalslag

VAHVBL

Smithsvingen 15, 0378 Oslo

Leder av foreningen og president i NOF er Kjell Olsen

telefon til Kjell Olsen 9056 6818

Mail: kj-olse4@online.no

Det sendes ut invitasjon til medlemsmøtene på Mail – alt. SMS

Invitasjoner til medlemsmøter publiseres på nettsiden til Oslo Orlogsforening.

Vanlige møter klubbkvelder er det ikke påmelding. Arrangementer hvor det er servering er påmelding basert på innbetaling av kuvertpris til konto oppgitt på invitasjonen.