"Doffen" Helleseth er død

En av Sjøforsvarets eldste veteraner, Adolf Johannesen Helleseth er død, 96 år gammel. Han ble født 4. mars 1917 på gården Helleset i nåværende Askvoll kommune, som den yngste i en søskenflokk på syv. Etter noen år på fiskebåt fikk han i 1935 plass som kadett på skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl». Deretter ble det utenriksfart i handelsflåten frem til han i 1939 vervet seg i Den Kongelige Norske Marine, med variert fartøystjeneste under nøytralitetsvernet.
Ved krigsutbruddet i 1940 tjenestegjorde han på torpedobåten «Laks» som torpedomann. Dette fartøyet lå 9. april 1940 på Trondhjem Mekaniske Verksted for reparasjoner og vedlikehold og var derfor ikke stridsklar. Under okkupasjonen rømte han i 1941 med fiskebåten M/S «Leiv» til Shetland for å slåss videre. Her tjenestegjorde han også som torpedomann på de norske MTB-ene som opererte i Den engelske kanal - først på Vosper- og Thornycroft-MTBer, og deretter på Fairmile «D»-klasse, etter at den norske 30. MTB-flotilje (senere den 54. MTB-flotiljen) ble opprettet på Shetland med Lerwick som base.
Det ble mange dramatiske tokt og mange trefninger med fiendtlige luft- og sjøstridskrefter, samt tyske landbatterier langs norskekysten, hovedsakelig på Vestlandet og utenfor Trøndelag. Været var ofte den verste fienden. Toktene ble gjennomført i vinterhalvåret når det var mørkt, mens det om sommeren var det operasjoner i den Engelske kanal. Tjenesten var krevende, og den enkeltes utholdenhet ble satt på store prøver, spesielt mot slutten av den lange krigen. Under invasjonen i Normandie var Adolf med fra første dag.
I etterkrigstiden tjenestegjorde han på de fleste av marinens fartøyklasser, - fra undervannsbåt til jager, etterhvert med grad som kapteinløytnant. Han var også i lange perioder beordret til tjeneste ved ulike landstasjoner langs norskekysten.
Adolf ble tildelt en rekke medaljer og utmerkelser for sin djerve og store innsats for Konge, Fedreland og Flaggets Heder. Den siste medaljen ble mottatt i Normandie i 2004, under markeringen av 60-årsdagen for invasjonen 06.06 1944.
Adolf var gift med Else Davidsen fra Arendal. De fikk ingen barn, men hadde mange gode år sammen i Horten, inntil Else døde i 2002.
Han var meget godt likt av alle sine krigskamerater, familie, øvrige venner og sine overordnede i Sjøforsvaret. Han hjalp også til med å ta vare på sine skipskamerater som fikk vanskeligheter etter hjemkomsten til Norge.
Han var aktivt medlem av bl.a. Marinens Krigsveteranforening, og de siste årene også et verdifullt medlem av Oslo Orlogsforening, hvor han deltok på samtlige landsmøter i Norges Orlogsforbund.
Den 22.november 2011 var han sammen med mange gjenværende krigsseilere ved «ny-dåpen» av veteranskipet «Hestmanden» i Kristiansand, hvor også Kongen var til stede hos veteranene.
Kapteinløytnant Helleseth var en stillferdig og raus offiser som har satt varige spor hos alle som var så heldige å bli kjent med han. Han er nå et forbilde i kampen for å bevare den friheten og freden vi har arvet!
Et mannfolk for sin tid har kastet ankeret!
På vegne av venner og kolleger.
Einar Rolf Tamber, Orlogskaptein (R) / Lege / Nestleder Oslo Orlogsforening