12 11 13

Overlege Thorstein Bache Harbitz om sin fars dokumentasjon fra april 1940:

-Opererte sårede soldater på
sykehuset - mens Molde brant

Britiske soldater ble i april 1940 landsatt i Norge for å delta i kamp mot de angripende tyske hærstyrker. Mange av dem mistet livet i kamp, mens andre ble såret og tatt under behandling av norske leger. Under tungt bombardement fra tyske fly sørget norsk helsepersonell i sivil tjeneste for å redde liv.

Riktig ille utsatt var de britiske styrkene i forbindelse med deres landsetting på Åndalsnes og i Molde de siste dagene i april 1940. Men med meget beskjedne ressurser klarte man å redde liv, sa tidligere overlege Thorstein Bache Harbitz i et foredrag i Oslo Orlogsforening tirsdag 12. november.

Livreddende innsats

Dr. Harbitz’ far var overlege ved kirurgisk avdeling og administrerende overlege ved Møre og Romsdal fylkessykehus i Molde da krigen

Overlege Harbitz med originaldokumentasjon fra Molde sykehus i aprildagene 1940.
Harbitz orienterte på Oslo Orlogsforenings møte 12. november.
brøt ut, og han hadde ansvar for den omfattende, livreddende innsatsen i aprildagene 1940. Overlegens originalnotat foreligger, med en fortegnelse over 29 britiske sårede soldater som ble innlagt og behandlet i sykehuset, med full identifikasjon samt beskrivelse av
skadene hos hver enkelt, dato for innleggelse og evakuering, og med

hvilket britisk skip de ble evakuert fra Molde.

Sykehuset lå nær kaia og Alexandra Hotel, heller ikke langt utenfor byens sentrum, og dermed med stor risiko for å bli rammet av de tyske sprengbomber og brannbomber som ble sluppet over byen.  Sykehuset bestod av to bygninger, den ene var en nær 100 år gammel trebygning med en operasjonsstue og et rom med røntgenapparat, i det hele meget gammeldags og enkelt utstyrt.

Av de 29 britiske soldatene og sjømennene som ble tatt under behandling overlevde alle, og man lyktes i å få evakuert de 27 tilbake til England sammen med sine kamerater innen tyske tropper invaderte Romsdal og Molde.  De to sist innlagte britiske soldater kom til sykehuset 1. mai fra kampene i Gudbrandsdalen, det vil si den dagen da de siste britiske fartøyer forlot Romsdal og Molde under sin retrett, og altså for sent til å få evakuert disse to sammen med sine kamerater.

Et brev om Sinzen Kriegslazarett

Etter krigen (i 1951) mottok overlege Hans Fredrik Harbitz et takkebrev fra den ene av de to sårede soldatene som  man ikke hadde fått evakuert fra sykehuset i Molde i 1940.  Harbitz var da etter krigen blitt overlege ved kirurgisk avdeling på Aker sykehus i Oslo, og hadde flyttet fra Molde i 1947.  Briten beskriver i brevet hvordan han hadde tilbrakt tre år i tysk krigsfangenskap.  Etter at han forlot sykehuset i Molde i desember 1940 som tysk krigsfange ble han transportert for et kort opphold i Aker sykehus i Oslo, og derfra videre til leire i Tyskland og endelig til fangenskap i det tysk-okkuperte Frankrike.  (Aker sykehus var rekvirert av tyskerne fra 1940 og fungerte som deres Sinzen Kriegslazarett i Norge).  Han beretter også at han i oktober 1943 faktisk ble frigitt fra krigsfangenskap i Frankrike og repatriert via Sverige tilbake til England.

For operasjonene måtte man ofte benytte lokalbedøvelse i stedet for (eter-)narkose.  Etter bombingen på Åndalsnes 21. april ble den første av de britiske sårede soldatene innbrakt i Fylkessykehuset.  Han hadde en bombesplint i hjertet, og denne ble fjernet i lokalbedøvelse.  Pasienten overlevde og ble reddet, og under bombardement og brann i Molde by ble han evakuert fra sykehuset 25. april, sammen med flere andre sårede soldater ombord på krysseren HMS "Galatea" tilbake til England.

- På taket av sykehuset var det malt et stort, rødt kors. Dette kan muligens ha skjermet sykehuset fra å bli truffet, mens Molde by ble lagt i ruiner i den samme perioden, av sprengbomber og brannbomber sluppet fra tyske fly.

Skulle til Narvik

De første britiske troppestyrkene mobilisert for Norge var ment for innsats i Narvik, og forlot Firth of Clyde 11. april ombord på 3 troppetransportskip.  I tillegg sluttet to troppetransportskip seg til fra Scapa Flow på Orknøyene, foruten en ytterligere eskorte av konvoien ved to kryssere.  To av transportskipene ble senere omdirigert til Namsos.  En neste styrke på 700 mann seilte ut fra Rosyth, Firth of Forth 14. og 15. april og hadde primært mål for Ålesund.  Denne styrken ble imidlertid underveis omdirigert til Åndalsnes, der så den første britiske troppestyrken til Romsdal ble landsatt 17. april."

Det første store tyske bombardementet av Åndalsnes begynte 20. april i forbindelse med landsettingen av britisk personell den 21. april. Under dette bombeangrepet ble også torpedobåten "Trygg" truffet mens den lå ved kai på Åndalsnes og den sank der kort tid etter. Men allerede 15. april ble de første bombene sluppet over Molde by. Her ble lokalruteskipet ”Eira” truffet og sank ved kai. Bombingen av Molde fortsatte 16. april. Da ble også de første sårede soldater innlagt i sykehuset i Molde. Disse var imidlertid sårede tyske fallskjermsoldater som ble innbrakt fra kampene ved Dombås.

Den 23. april kom Kong Haakon, Kronprins Olav og regjeringen til Molde by, hvor regjeringen tok sete i seks døgn. Sjøforsvarets Overkommando hadde allerede 21. april base i Molde, på Hotel Nobel.

Mens byen ennå stod i brann etter bombingen forlot Kongen, Kronprinsen og regjeringsmedlemmer (samt gullet fra Norges Bank) Molde 29. april ombord på HMS "Glasgow", sammen med de siste gjenværende britiske soldatene som ble reddet og evakuert fra Fylkessykehuset.

 

----ekh---