Hederstegn til kvinner i Oslo Orlogsforening

I forbindelse med juleavslutningen i Oslo Orlogsforening mottok tre av foreningens kvinnelige medlemmer hederstegnet for fremragende innsats. Disse er:

---------------------------------------------------------------------

 Laila Stokke

Laila har vært medlem av Oslo Orlogsforening siden 2002. Hun har vært aktiv i styret fra 2005, først som vararepresentant, så styremedlem og avslutningsvis nestleder. I sin siste periode hadde hun på slutten «foreldrepermisjon» etter at hun fikk sitt andre barn. Laila har hatt mange oppgaver mens hun har vært medlem av OOF, bl.a. som ansvarlig for ajourføring av foreningens medlemsliste. Hun har vært meget aktiv med å representere OOF og NOF internasjonalt, bl.a. ved deltakelse i landsmøter og flere nordiske orlogsstevner, blant annet i Danmark og Finland. Hun var i flere år aktiv som mannskap på museumsfartøyet M314 ALTA, har vært medseiler på

Christian Radich i internasjonale farvann og har vært styremedlem i Lotteforeningen, hvor hun blant annet har drevet kursvirksomhet. Laila fikk Hederstegnet på bakgrunn av det hun har betydd for orlogssaken og medlemmene i mange år.

---------------------------------------------------------------------

 ElseLill Skogen Madsen

Else Lill har vært medlem av Oslo Orlogsforening i 10 år og vært kasserer i OOF de siste 6 år. Med sitt modne og behagelige vesen har hun løst alle relevante oppaver på en positiv måte. I møtesammenheng har hun alltid vært en verdifull støtte for ledelsen - med sin ordenssans og gode humør. Hun har vært med å representere OOF på landsmøter og NOF på det Nordiske Orlogsstevnet i Fredrikshavn, Danmark, i 2012. Hun har vært en god representant for Oslo Orlogsforening i alle sammenhenger. Det kan også nevnes at hun har vært aktiv i foreningen

«Tordenskiolds Soldater» som jo også er meget relevant for orlogssaken.

---------------------------------------------------------------------

 Britt Christiansen

Britt har etter kort tid som medlem allerede satt merkbare spor etter seg, både som nyvalgt styremedlem i 2012 – og i nødvendige praktiske saker. Britt er referent for styret. Hun har deltatt på de tre siste landsmøtene i NOF og har også i samarbeid med styrelederen hatt spesielt ansvar med å sørge for god forpleining på medlemsmøter og ellers. Med sin livserfaring og sitt gode humør, samt «stayer»-evne er Britt en meget viktig samarbeids-person for de resultatene vi har oppnådd de siste årene i vår forening. Britt har vært aktiv i lokalpolitikk på hjemstedet og vært legdommer. Hun har lang erfaring fra arbeidet som støttekontakt for barn samt annen positiv innsats ”bak kulissene”.

---------------------------------------------------------------------