13 12 13

NOF’s hederstegn til Kjell Thune

Kjell Thune (t.h) mottok Norges Orlogsforbunds hederstegn fra presidentens hånd, Kjell Olsen -
foran orlogsforbundets flagg.

Kjell Thune (69) er tildelt Norges Orlogsforbunds hedersmerke. Tildelingen fant sted under Oslo Orlogsforenings juletilstelning 10. desember. Kjell ble født i Brunlanes, der han også gjennomførte sin skolegang. Han søkte om å få utføre sin førstegangstjeneste i Marinen, men ble isteden overført til Flyvåpenet, hvor han så tjenestegjorte i «Transporten» nordpå for deretter å bli overført til Heimevernet i Stavern.

Kjell arbeidet så til sjøs i Handelsflåten på stykkgodsfartøyer og tankskip «world-wide», i totalt 5 år og 6 måneder. Han har deretter arbeidet ved Norges Statsbaner i 23 år.

Kjell har fra år 2000 vært besetningsmedlem på M 314 ALTA som dekksmannskap og aktivt medlem i Fartøylaget KNM ALTA.

I Oslo orlogsforening har han bistått med det praktiske arbeidet i forbindelse med foreningens møter samt gjort en stor innsats på dugnader og andre spesielle foreningsprosjekter. Han deltar aktivt i diskusjoner i forbindelse med våre foredrag og har sine meningers mot. I tillegg har han selv vært kåsør på et medlemsmøte om sine opplevelser som «marine-turist» i Storbritannia, hvor han har vært på studiereiser flere ganger, da også delvis i regi av en dykkerhistorisk forening. Han har deltatt i en rekke av Norges Orlogsforbunds landsmøter samt veteranaktiviteter for krigsseilere på Vestlandet.

Orlogsforbundets medlemmer setter stor pris på hans hjelpsomhet, gode humør og omtanke for andres vé og vel. Litt mindre alment kjent er hans innsats for å ta vare på våre eldste veteraner, og da spesielt marine-, commandos- og fly-veteraner fra 2. verdenskrig, med besøk, turer og annen viktig aktivisering.

tekst og foto: Einar Kr. Holtet