Irsk stolthet over
norsk viking-arv

 

 foto: Tom Chr. Engeli

På årsmøtet for OOF 12. mars 2013 orienterte Steinar Småberg om virksomheten i Forsvarets Seniorforbund, hvor han er nestleder. Forbundet har ca. 1000 medlemmer fordelt på 8 regioner landet over.

Forbundet har kontor nær Stabsskolen på Akershus Festning og arrangerer temaaftener, reiser og andre tilbud for medlemmene.

Småberg leder en reisegruppe som forbundet har initiert. Et av reisearrangementene ble gjennomgått med lysbilder, og Småberg supplerte med et interessant historisk tilbakeblikk og anekdoter – fra Irland som var mål for en av reisene.

Dublin har spor etter de gamle norske innvandrerne, vikingene. Mange stedsnavn bærer fortsatt preg av Norge og den norske vikingarven. - Det viser seg at mange irer er stolte over denne arven, konkluderte Steinar Småberg.

---------------------------------------------------------------------