Erik Brauner ved monumentet Orlogsgasten 17. mai 2013

Vi har mye å takke veteranene for!

Vi har mye å takke våre veteraner for! Friheten vi fikk i 1945 var umistelig for oss, sa Erik Brauner, styreleder i Sjømilitært Forum ved Orlogsgasten i Oslo 17. mai. Brauner la ned en krans på monumentet på Akershuskaia.
Orlogsgasten er laget av kunstneren Per Palle Storm. Monumentet er et minne om tusener av norske sjøfolk i militær tjeneste under den andre verdenskrigen.
Erik Brauner gratulerte de fremmøtte med 17. mai og berømmet krigsveteranene, både de mange som er gått bort – og de få som ennå er blant oss. – Vi står nå ved Orlogsgasten. Monumentet ble reist 3. september 1992, etter sterk innsats – ikke minst fra Marinens Krigsveteraner og Sjøforsvaret ved Sjøforsvarsstaben (SST) – men også med støtte og hjelp fra Oslo Havnevesen. Kong Harald avduket monumentet.
Ved markeringen av 60 års dagen etter invasjonen i Normandie 6. juni 1944 ble Orlogsgast nummer to avduket ved en av strendene, i Hermanville-sur-Mer. Også her var det Kong Harald som sto for avdukingen, etter at Marinens Krigsveteraner og Sjøforsvaret igjen hadde lagt ned et stort arbeid for å realisere prosjektet.
Til sist, den 10. oktober 2010 fant nok en avduking sted, i Marinemuseets utstillinger i Horten. Her var det Marinens Krigsveteraner ved krigsveteranforeningens formann, Jan Ørner, som sto for den høytidelige handlingen da han avduket en miniversjon av Orlogsgasten.