Harald Blikras tale ved monumentet på Rådhusplassen i Oslo 17. mai 2013

Tordenskiold hedret på nasjonaldagen

Vær hilset Admiral og venner.

Peter Janson Wessel ble født i Trondhjem den 28. oktober 1690 (Etter den Julianske kalender).

Tordenskiolds uniform var alltid rød, for han kunne ikke svømme og ville bli oppdaget raskt. Soldatenes uniform hadde uniformer med forskjellig farge på mansjettene. Dette indikerte hvilken avdeling de tilhørte.

1704 rømte han med en kongelig lystjakt, «Elephanten» fra Trondhjem til København, forkledd som en av kongens lakeier.

Han ville inn på kadettskolen og skrev brev til kongen og fortalte om flukten sin. Han kom ikke inn på kadettskolen, og dro ut på to store sjøreiser: Triangelfart (slavehandel) og til Ostindia.

Da han senere kom inn på kadettskolen, tok det ikke lang tid før han forlangte å ta eksamen. Hans sjømannskap kunne han fra sine lange reiser.

I 1711 fikk han kommandoen over sitt første skip. Skipet, en snau, ble bygget i Langesund og var 36 fot, med et mannskap på 46 og hadde 5 kanoner.

Hans viste sitt mot ved å seile helt opp i fjæresteinene i Sverige og kunne rapportere nøyaktig antall fiender tilbake.

General Løvendal, som var øverstkommanderende for landstyrkene i Norge la merke til denne glimrende etterretningen og presset på for at Peter Wessel skulle få kommandoen over et større skip.

I 1712 fikk Peter Wessel kommandoen på fregatten «Løvendals Galei», som også var bygget i Langesund. Den var på 90 fot, hadde en besetning på100 mann og bestykningen var 18 kanoner. Med denne skuta fikk Peter Wessel tilnavnet «Kattegats Skrekk» da han skydde intet og gikk til angrep på bl.a. Svenske kapere. (Man hadde løyve på den tiden til å være sjørøver.) Han angrep også svenske skip i stor stil, og angrep bl.a fra le side, som ingen andre turde, for da mistet man all styring. På den annen side hadde det angrepne fartøy aldri kanoner på denne side.

I 1716 gikk den Svenske kongen, Karl den 12, til angrep på Norge. Han hadde allerede kriget helt ned til Tyrkia, men i Norge kom han bare til Gjellebekk (Lier). En av Peter Wessels oppgaver, var å hindre svenske forsterkninger til Norge, hvilket han også klarte ganske godt. Karl den 12 måtte trekke seg tilbake.

9. juli 1716 lå hele den svenske flåten forankret i Dynekilen. Peter Wessel klarte å erobre noen av skipene i den svenske flåten, og senket resten. Ett av skipene som ble kapret var «Vita Ørnen/Hvite Ørn». Dette var det eneste skip som var raskere enn «Løvendals Galei» og ble etter dette Tordenskiolds skip.

I august 1716 ble han adlet «Tordenskiold» for sin gjerning i Dynekilen. (Torden mot Svenskene og Skiold for det Dansk-Norske rike.) Adelsskjoldet er delt inn i fire:

Sprutende ild for å betegne navnet.

Hvit Ørn

Den Norske løve, for å betegne at han kom fra Norge.

To kanoner og tre kanonkuler for å betegne det Dansk-Norske løsen på tre skudd.

1718 Kom Karl den 12 igjen til Norge. (Den Gregorianske kalender). Han ble skutt klokken 19.10, den 11 desember 1718.

Pave Gregorius hadde tidlig bevist at man trengte skuddår for at årene «skulle gå opp». I Sverige, som ett av de siste land i Europa, brukte de fremdeles den Julianske kalender, så der er Karl den 12 død ca ett år tidligere.

I 1720 var den Store Nordiske krig slutt. Tordenskiold kom i klammeri i Hanover med den Svenske oberst Axel Stael .von Holstein. Hans sekundant var ingen ringere enn Oberst Andre Sicre, som også var den person som sto nærmest Karl den 12 da han ble skutt. Det skinner godt igjennom at her var det lureri og bedrag på gang. Tordenskiold ble dødelig såret og døde ganske raskt av skadene han ble påført i duellen. Han ble rodd til Holmen kirke i København i løpet av en senere natt. Det var forbudt med duell, og ingen duellanter skulle i Kristen jord.

12 november 1995 ble Tordenskiold jordfestet i Holmen Kirke, nøyaktig 275 år etter sin død.