Storslått orlogsfest i Bergen

For noen uker siden samlet et hundretalls delegater , observatører og ledsagere samlet til landsmøte i Norges Orlogsforbund (NOF)– i Bergen. Et storslått arrangement, i en vårlig Vestlands-hovedstad, som i seg selv har rike maritime tradisjoner. Neste år er Orlogsforbundet 60 år og det blir Drammen Orlogsforening som står som vertskap ved denne spesielle anledningen.
Norges Orlogsforbunds motto, ”Fra gast til admiral” ivaretas av medlemmene ved deres blotte nærvær under det årvisse landsmøtet, som arrangeres på rundgang mellom foreningene i Bergen, Oslo, Kristiansand og Drammen.
Kjell Olsen fortsetter
som president
President i NOF, Kjell Olsen, er også styreleder i Oslo Orlogsforening. Han ble gjenvalgt som president etter å ha innehatt vervet i en årrekke. I styret har han med seg visepresident Åse M. Prestø, Kristiansand,, sekretær Audun Vassenden, Bergen, kasserer Tore Madsen, Oslo og styremedlem Harald Johnsen, Bergen. Petter Valvatne, Bergen er 1, vara og Carl Johan Andersen, Kristiansand 2. varamedlem.
Presidenten og hele styret fortsetter fra forrige styreperiode, etter vedtak om å forlenge det sittende styrets funksjonstid frem til neste landsmøte.
Under Kongens
beskyttelse
Norges Orlogsforbund er under beskyttelse av H M Kongen.
Forbundets formål er å arbeide for forsvarssaken, samt å ivareta Norges maritime kystkultur med spesiell interesse for Sjøforsvaret.
Forbundets lover er under revisjon, men de grunnleggende prinsipper har stått fast siden opprettelsen i 1948. Forbundet har fått nye kontorlokaler i Myntgaten i Oslo, innviet før jul i 2011.
Årsmøteforhandlingene i Bergen fant sted 21. april. Årsmøtet vedtok enstemmig at forbundsstyret for fremtiden skal bestå av fire medlemmer, en fra hver lokalforening med varamedlemmer fra samme. Et av styremedlemmene vil da bli valgt som forbundets kasserer.
Vårvisitt på skole-
skip og festning
Oppholdet i Bergen var en minnerik opplevelse, med besøk blant annet på skoleskipet ”Statsraad Lehmkuhl” og på Bergenhus Festning, hvor et antall buekorps var i ferd med å øve på festningsplassen foran 17. mai.
Bergen Maskinistforening åpnet sine trivelige lokaler for selve årsmøtet – mens lokalene til Bergens Skipperforening åpnet dørene for Norges Orlogsforening ved den avsluttende festmiddagen.

Et besøk på Statsraad Lehmkuhl ved kai i Bergen var et populært innslag blantdeltakerne i orlogsforbundets landsmøte.  Fra venstre: Rolf Lund, Eigil Ringdal, Reidar Hyldetoft og Tom Christian Engeli.

Bilder: Dag Terje Knudsen, Bergen Orlogsforening.

 

Et knippe landsmøtedeltakere i trivelig lag i Bergen. Fra venstre Roald M. Solheim, Bernhard J. Michelsen, Laila Svanevik, Odd Vegstad og Per Stefansen.

I Skipperforeningens ærverdige lokaler ble det skapt stemning under lørdagskveldens festmiddag for deltakere, observatører og ledsagere.

Einar Rolf Tamber, Oslo og Ove Sten-Olsen, Kristiansand diskuterte Orlogsforbundets fremtid i en riktig, maritim ramme.