17 05 12

Sterkt budskap på nasjonaldagen

Norske marineveteraner fikk en høyst fortjent heder 17. mai – ved markeringen av deres krigsinnsats etter 9. april 1940. – La ikke nye generasjoner oppleve å stå maktesløse overfor en moderne fiende, som vi gjorde, sa kommandørkaptein Ola Bøe Hansen, som la ned en krans ved monumentet ”Orlogsgasten” på Vippetangen i Oslo.

Ola Bøe Hansen, som er hovedlærer på Forsvarets Høgskole og leder av Sjømilitært Forum, avsluttet sin tale med en appell til det norske folk og folkevalgte. Essensen i Marinens krigsveteraners testamente er et sterkt budskap om ansvarlighet i sikkerhetspolitikken. Om våre nye generasjoner heter det videre i testamentet, som ble sitert ved monumentet på nasjonaldagen:

  • Spar dem for den ydmykelse, spar dem for den skam, og spar dem for den unødvendige lidelse som vi følte.

  • La dem ikke dø forgjeves, - i en kamp de ikke er forberedt på. Tren dem!

  • Ikke la dem stå nakne og våpenløse i fiendens kuleregn. Utrust dem!

  • Ikke ta for gitt dem som er villige til å ofre livet for sitt land. Verdsett dem!

  • Ikke la dem som kommer skadet hjem fra kampen bli støtt ut i kulden. Ha tålmodighet og hjelp dem!

  • Ta vare på de hjemme når deres kjære er i krig. Å komme hjem til en familie er uvurderlig!

  • Ikke la det skje igjen. Lær av historien!

  • Dette er vårt testamente.

Marinens krigsveteraner.

Det er i år tjue år siden HM Kong Harald V avduket monumentet på Vippetangen, 3. september 1992. Ola Bøe Hansen gjennomgikk derfor historien til det monument vi årlig legger ned krans på. De bestrebelsene man måtte igjennom bare for i det hele tatt å få reist et monument til ære og heder til dem som har seilt under orlogsflagget, understreker viktigheten av å minnes historien bak ”Orlogsgasten”.

Foto: Sture Holmsten