Forsvarssaken ikke noe man leker med”:

 

Orlogsfolk på landsmøte
synger ut om behovene
Norge kan bli neste arrangør av Nordisk Orlogsstevne, og Vestlandet er en aktuell region for et slikt arrangement. Men den statlige økonomiske støtten til norske arrangører av det tradisjonsrike stevnet har så godt som bortfalt.
  • Det koster å organisere dette, sier Harald M. Johnsen, styreleder i Bergen Orlogsforening.
Vi trenger engasjement, ikke bare fra unge mennesker, men fra godt voksne ledere i Forsvaret og i politikken. – Forsvarssaken er ikke noe man leker og spiller ball med.
Nordisk Orlogsstevne går på rundgang mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark og arrangeres i år i Fredrikshavn.
Medlemsvekst
Bergen Orlogsforening (BOF) har en gledelig prosentvis medlemsvekst, opplyser Johnsen. – Mens frivillige organisasjoner ellers i samfunnet sliter med rekrutteringen, har BOF hatt en markert nettoøkning og har i dag 37 medlemmer.
Økningen av medlemstallet kommer som følge av en bevisst satsing på verving av venner og bekjente. Det ble arrangert en vervingstur med skoleskipet Statsraad Lehmkuhl i fjor, da orlogsforeningens medlemmer ble anmodet om å få med venner og kjente om bord. - Det skjedde, og det har bidratt til medlemsveksten, sier Harald M. Johnsen. – Kampanjeturen ble en nøkkel til medlemsvekst.
Prøver å få med de unge
Johnsen hadde i april gleden av å ønske delegater, observatører og ledsagere fra alle de fire medlemsforeningene i Norges Orlogsforbund (NOF) velkommen til landsmøte i Bergen. Vel vitende om ”vel blåst” kan han lene seg tilbake og la seg intervjue.
– Vi har spesielt forsøkt å få med yngre, nye medlemmer, ikke minst stadig tjenestegjørende i Sjøforsvaret. Vi er i organisasjonen daglig oppmerksom på at gjennomsnittsalderen er høy, og det er vel ikke bare eldre og erfarne som har et ord å si i forsvarssaken her i landet. - Vi trenger de unges engasjement, sier Johnsen.
----------------------------------------ekh-----------------