Tilfeldighetens puslespill
Tore Otto Madsen

03 11 19

 

For noen uker siden hadde Harald Blikra et innlegg ( se hjemmesiden) om noen merkelige kanoner som står på Akershus festning.
De ble brukt under til salutten fra Akershus festning 9. juni 1905.

Haralds innlegg ga meg ideen til denne epistlen.

Under åpningen av Norges Orlogsforbunds landsmøte i 2015 fikk jeg lov å bære min bestefars kasjett med NOF emblem med bokstaver av gulltråd (se medlemmenes hjørne).

I tillegg til kasjetten fikk jeg en del småting, blant dem en medalje jeg ikke skjønte noe av; på adversen står «1905 NOF 1955», reversen er blank. I og med at dette var intetsigende for meg, har den i de siste snaue 50 år ligget sammen med en minnemedalje jeg fikk etter en seilskuteregatta fra Brest til Las Palmas i 1958.

Dette blir mye «hopp og sprett», men slik er det gjerne når tilfeldighetene rår.

Da Fredrikstad Orlogsforening skulle gjenoppstå, manglet dokumentasjon fra og om den opprinnelige. Jeg gikk gjennom forbundets arkiver, fra 1953 til -84. Det var ikke enkelt, for referatene var ikke skrevet for å gi mening ca. 60 år senere.

Jeg fant det jeg trengte, blant annet et brev av 09.04.1953 fra Fredrikstad Orlogsforening til Norges Orlogsforening med forslag om å opprette et forbund med navn Norges Orlogsforbund. Forslaget ble nedstemt – da.

29.01.1955 melder Fredrikstad Orlogsforening at de pr. dato har 67 medlemmer.

Siste gang Fredrikstad Orlogsforening nevnes, er forbundets årsmelding 1964 -65. Foreningen er representert, men representanten(es) navn er ikke oppgitt.

For tidsrommet 1953 til -61 er det flere navngitte personer, med adresser.  Alle

relevante opplysninger ble sent leder i den gjenåpnede (9.3.2017) Fredrikstad Orlogsforening,

Dette med Fredrikstad er selvfølgelig en digresjon, men allikevel nødvendig. Uten den grundige gjennomgangen av arkivet hadde jeg ikke funnet den siste brikken i mitt tilfeldighetenes puslespill, den som også knyttet linjene til kanonene Harald skriver om – nemlig et møtereferat fra 25. august 1955.                           ------------------  Referatet kan du laste ned her ------------------