Kort om  Peter Wessel og hans skip fra Langesund  
Tore O Madsen

 

 

Tordenskiold på Tordenskiolds plass i Langesund

I Langesund hadde man foruten skipsbyggeri senere også reperbane. Allerede i 1674 ble det første defensjonsskip, væpnet handelsskip, bygd i Langesund. Den økende skipsfarten i 1690-årene og Den store nordiske krig ga gode tider for skipbyggingen, og folketallet steg til omkring 300. Christian Pedersen Lund og broren Jørgen var byens mest betydelige menn. Den første var skipsreder, den andre skipsbygger. For staten bygde Jørgen Pedersen Lund flere fartøyer. Han bygde på spekulasjon og hadde et stort navn som skipsbygger.
Den 9. september 1711 overtok løytnant Peter Wessel formelt «Lindormen» senere kjent som «Ormen», fra Jørgen Pedersen Lund. Dette var Peter Wessels første kommando. «Ormen» var tomastet med råseil, en såkalt snau, 36 fot lang 13 fot bred og 7 fot dypgående. Hun hadde 5 kanoner og et mannskap på 46 (!!!) Bevæpningen ellers var 36 geværer 15 pistoler og 19 huggerter. Skipet ble beskutt første gang ved en misforståelse fra skansen ved Sponviken. Fra oktober 1711 til mai 1712 gjorde han «Ormen» berømt og beryktet med dristige rekognoseringstokt kloss i den svenske kysten. I trange farvann var de 28 årene til stor nytte. Hans mest kjente trefning med «Ormen» var da han forsøkte å oppbringe den svenske kaperen «Vindhunden» den 23. april. Dette førte til slaget om Fladstrand – Fredrikshavn i dag – 11. mai 1712.

30. maiI mai 1712  tar den ikke lenger ukjente Peter Wessel ut sin neste kommando, denne gangen den nybygde fregatten “Løvendals Galley”, en galeifregatt som kunne roes med inntil 24 årer. Den var på 90 fot, hadde 100 manns besetning og til sammen 18 kanoner. Foruten disse hadde hun 50 snapphaner, 50 pistoler, 50 tordenbørser og 50 huggerter. Peter Wessel fulgte byggingen under stadige besøk på stedet, og prøveseilte den ut fra Langesund flere ganger. Han foresto selv tilriggingen, og skipet var meget hurtigseilende. Den første prisen var den beryktede og berømte svenske kaperen »Svenska Vapnet», som ble ført til København og omdøpt til «Norske Våben» Peter Wessels lærte svenskene fregatten å kjenne som  Kattegats skrekk. Peter Wessels mest fremragende innsats med denne var under slaget ved Fehmarn i april 1715 ved sterkt å medvirke til at 5 svenske orlogsskip ble tatt. Ett av disse var hans største prise, fregatten «Vita Ørnen», omdøpt til «Hvide Ørn» og gitt ham som hans nye kommando.

For kapringen av «Hvita Ørnen» ble Peter Wessel adlet som Tordenskiold den 24. februar 1716.

Det ble et nært og god forhold mellom  Lund og Tordenskiold. Da Løvendals Galley gikk av stabelen, fyrte Tordenskiold av fire skudd til ære for Lund. Krav om betaling for skuddene dukket opp i Tordenskiolds dødsbo. Det gode forholdet varte også etter at Tordenskiold var blitt flåtesjef.   I årene 1711 til 1717 blir Langesund nevnt 23 ganger i Tordenskiolds korrespondanse, første gang er 23. november 1711, siste gang  er i slutten av januar 1717.
Jørgen Pedersen Lund drev verftet til han døde i 1718. På den tid hadde han mange penger til gode av staten. Ofte hadde han så dårlig med kontanter at han måtte selge eiendeler for å kunne lønne sine folk, for kongeriket var en sen betaler. Da han døde i 1718 hadde han ennå ikke fått fullt oppgjør for alle tjenester og leveransene av krigsskipene.
«Ormen» forliste den 4. april 1714 utenfor norskekysten

Peter Wessel Tordenskiold døde i duell 12. november 1720 i Gleidingen i Hildesheim, dagens Tyskland.

«Løvendals Galei» fortsatte som patruljeskip i dansk-norsk tjeneste, inntil det gikk ut av skipsregisteret i 1727.