Ny Nato vise Ballade om de ansvarlige
Markus Osen
Innledning: Balladen om de ansvarlige er myntet på dem som nå styrer vårt nasjonale forsvar mot avvikling. Med de foreslåtte bevilgninger for 2017 og med kommende langtidsplan er det klart at vårt nasjonale forsvar ikke er i stand til å demme opp for en konflikt hjemme i en innledningsfase mens vi venter på hjelp fra NATO.
Dette er veiskille. Et brudd med forutsetningen som NATO la til grunn i 1949.
Balladen er et speil av de bekymringer vi som forsvarets pensjonister har vedrørende forsvaret av Norge.
 

 
Balladen om de ansvarlige.. er myntet på de som i de siste 10 år har sørget for en styrt avvikling av vårt nasjonale forsvar. Nå i 2016 står det særdeles dårlig til. Grunnet manglende bevilgninger for 2017 vil vi ikke kunne være i stand selv til nasjonalt å demme opp en eventuell konflikt, mens vi venter på hjelp fra NATO.
Det er et klart brudd med forutsetningene for vårt medlemsskap fra 1949 som la opp til at vi selv måtte klare oss inntil hjelpen kom. Flere aviser har nå på lederplass kommentert dette.
Forsvaret er i år en budsjettaper. Store penger går i stedet til å betale regningen for de 30 000 emmigranter. Balladen er ment å være et speil av de bekymringer " for fedrelandet" som opptar oss mange pensjonister i Forsvaret.
Pr i dag har vi ingen marinefartøyer permanent til stede i N- Norge.
Balladen er dedikert til alle som er i eller har gjort tjeneste under orlogsflagget