JAGEREN D-303 STORD

JAGEREN D-303 STORD
Det er litt rart å tenke på at man anser fartøy tittelen Jager som er fartøy større enn fregatter og korvetter. Men her har ting forandret seg. Rett etter krigen overtok Norge 5 jagere fra The Royal Navy, og en gruppe på fire fikk navn etter de fire største norske byene – altså OSLO - BERGEN - TRONDHEIM og STAVANGER. Bildet her viser OSLO som fikk pennant nummer J2 da det heiste norsk kommando 17.april 1947. Det ble sjøsatt så sent som 19.desember 1945 og hadde derfor ingen sjanser på å delta i slutten av krigen. Etter avtale ble det innkjøpt i 1946. Ved levering til Royal Navy fikk det navnet CROWN og tilhørte den såkalte C-klassen (navn som startet på bokstaven C). Dette ble så forandret til KNM
OSLO.
I 1950 forandret det pennant nummer til D 303 som var i samsvar med systemet i NATO. Disse 4 jagerne ble da også de største marinefartøyene i norsk marine etter krigen 2640 tonn deplasement – lengde 110,57 meter og en fart på 34 knop, noen kilder sier 36,5 knop. Maskineriet besto av 2 Parsons turbiner som utviklet 40.000AHK. 241 mann måtte til for å gjøre henne tjeneste dyktig. Hun hadde 4 stk 4,5» hurtigskytende automatkanoner, 6 stk 40 mm Bofors kanoner, 2 stk. 20 mm Oerlicon kanoner pluss 4 stk. 21» torpedorør. Hun hadde en grunnstøting ved Humlevåg i Sognefjorden 10.desember 1950, noe som medførte omfattende skader og hun var ute av tjeneste helt frem til 22.juni 1953 Ut over
dette ser det ut til at hun hadde en rolig karriere i marinen. Besøk her og der ble det fra tid til annen, og en pussig hendelse var det da OSLO, BERGEN og STAVANGER stoppet utenfor den lille bygda Søvik på Helgelands kysten hvor eskadresjefen, kommandør Storheil ble
hedret og gikk i land i hjembygda for å besøke familie og venner. Deretter fortsatte de tre skipene videre nordover. Kan nesten ikke tenke meg at dette ville ha vært mulig i våre dager. OSLO strøk kommandoen for siste gang i Marinens tjeneste i april 1962 og ble så utrangert og endelig solgt for resirkulering i 1965. Opphugging i gamle dager heter resirkulering i dag. KNM STAVANGER var det av de fire søstrene som fikk den lengste karrieren. Hun ble først solgt for resirkulering så sent som i 1972.
Bildet dere ser av KNM OSLO er av en modell i Marinemuseet i Horten. Museet har en praktfull modell samling og er virkelig verd et besøk. Og det er gratis inngang. Fregatten KNM NARVIK som også ligger ved Marinemuseet er ikke allment tilgjengelig da det ikke er en del av Marinemuseet, men en egen stiftelse. Vil man om bord der, må man gjøre en egen avtale.
En siste kommentar. I normal betydning er en jager å anse som et større fartøy enn en fregatt. Allikevel er de nye fregattene av FRIDTJOLF NANSEN-klassen på hele 5.300 deplasement tonn – nesten det dobbelte av OSLO. Og de gjør kun 27 knop når man bruker gass turbinen. Ting forandrer seg.

Bjørn Pedersen